Cam Kết Bảo Mật

26/04/2018

Tổng quát Reckitt Benckiser UK và các công ty liên kết (nay gọi là “Reckitt Benckiser”) tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập đến trang web hoặc phản hồi với các quảng cáo tương tác trực tuyến của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này được dùng để phác thảo thông tin Reckitt Benckiser sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng lượng thông tin đó. Chính sách này cũng sẽ hướng dẫn bạn những điều cần làm trong trường hợp bạn không muốn thông tin cá nhân của mình bị thu thập hoặc chia sẻ khi bạn truy cập vào trang web của Reckitt Benckiser hay phản hồi với các quảng cáo tương tác trực tuyến của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này và do đó bạn nên định kỳ truy cập vào trang để chắc chắn rằng bạn đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật gần nhất của chúng tôi.

Thông tin nhận dạng cá nhân Reckitt Benckiser sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn (bao gồm, tên, địa chỉ, số điện thoại, hay địa chỉ thư điện tử) trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Khi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, bạn sẽ được hỏi về việc có muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi trong tương lai hay không, chẳng hạn như bản tin, thư điện thử hoặc các thông tin khác. Bạn có thể chọn không tiếp nhận thông báo này, nếu bạn muốn. Nếu bạn không muốn thông tin nhận dạng cá nhân của mình bị thu thập, xin vui lòng đừng gửi cho chúng tôi. Nếu bạn đã gửi thông tin này và muốn chúng tôi xoá khỏi hồ sơ của mình, vui lòng truy cập trang “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web thương hiệu.

Thông tin cá nhân thu thập trên trang có thể được lưu trữ hoặc xử lý tại quốc gia nơi bạn cư trú hoặc bất kỳ các quốc gia nào khác mà Reckitt Benckiser hoặc các chi nhánh hoặc đại lý của chúng tôi chịu trách nhiệm duy trì hoạt động và bằng cách sử dụng trang này, bạn đồng ý với bất kỳ việc chuyển gia thông tin bên ngoài quốc qua nơi bạn cư trú. Reckitt Benckiser sẽ đảm bảo rằng nếu thông tin được truyền ra khỏi phạm vi quốc gia nơi bạn cư trú, chúng sẽ được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Ngoài việc cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc thông tin bạn yêu cầu, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn còn được sử dụng để giúp chúng tôi theo dõi cách bạn sử dụng trang web cũng như sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp với thông tin chúng tôi thu thập riêng, bao gồm thông tin bạn đã cung cấp cho các tổ chức khác cũng như các thông tin công khai. Tất cả những thông tin này sẽ giúp chúng tôi trong việc cải thiện thiết kế cho sản phẩm, trang web và các mẫu quảng cáo. Để làm được việc này, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các công ty đối tác đang làm việc cho chúng tôi. Những công ty liên quan đều cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn theo cách chúng tôi yêu cầu và có những thủ tục cần thiết để bảo vệ thông tin của bạn.

Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với một công ty khác, không làm trong danh sách những công ty kể trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trước và để bạn có cơ hội xoá thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, trừ khi bạn đã hoàn toàn đồng ý về điều này.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý miễn chúng hợp pháp.

Trẻ em Reckitt Benckiser không có ý định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (bao gồm, tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc địa chỉ thư điện tử) của các cá nhân dưới mười ba tuổi. Khi thấy thích hợp, Reckitt Benckiser sẽ hướng dẫn một cách chi tiết cho trẻ em để không gửi thông tin đó đến chúng tôi. Trong trường hợp trẻ đã gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ vui lòng truy cập trang “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web thương hiệu để có thể yêu cầu xoá những thông tin đó ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thu thập thông tin tự động không phải thông tin nhận dạng cá nhân Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn mà không phải là thông tin nhận dạng cá nhân. Ví dụ cho hình thức thông tin đó bao gồm loại trình duyệt Internet bạn đang sử dụng, loại hiệu điều hành máy tính bạn đang sử dụng, và tên miền của trang bạn đã liên kết đến trang web hoặc mẫu quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những thông tin này trên cơ sở tổng hợp nhằm mục đích hiểu rõ hơn về sở thích của khách hàng để từ đó cải thiện doanh nghiệp cũng như trang web của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có thể đặt tự động trên ổ cứng máy tính của bạn Khi bạn xem một trong những trang hoặc mẫu quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ một vài thông tin trên máy tính của bạn. Ví dụ, những thông tin này có thể ở dạng “Cookie” hoặc các tệp tương tự mà cho phép chúng tôi điều chỉnh trang web hoặc mẫu quảng cáo của mình để phù hợp với sở thích và tuỳ chọn của bạn hơn. Với hầu hết các trình duyệt Internet, bạn có thể xoá Cookies khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn tất cả các cookies, hoặc nhận cảnh báo trước khi cookies được lưu trữ. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc màn hình trợ giúp để tìm hiểu thêm về các chức năng này. Xin lưu ý rằng việc xoá hoặc chặn cookies có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng đầy đủ chức năng trên trang web của chúng tôi.

Chịu trách nhiệm liên hệ Trong trường hợp bạn đã gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang hoặc mẫu quảng cáo tương tác trực tuyến của Reckitt Benckiser, và mong muốn được thay đổi, điều chỉnh hoặc xoá thông tin khỏi hồ sơ của chúng tôi, vui lòng truy cập vào trang “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web thương hiệu.

Cam kết Bảo mật này có hiệu từ ngày 1 tháng 4 2014 2014 RB UK Commercial Limited. Bản quyền đã được bảo hộ.